Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą „Dostawa paliwa pelletowego dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

Znak sprawy: DPS.AG.26.19.2023

Informacja z otwarcia ofert

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie zamieszcza ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego pod nazwą "Ocieplenie i izolacja ścian zewnętrznych pralni piwnicy wraz z robotami wewnątrz piwnicy na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie" oraz zawarciu umowy.

Znak sprawy: DPS.AG.26.18.2023

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym pod nazwą "Ocieplenie i izolacja ścian zewnętrznych pralni piwnicy wraz z robotami wewnątrz piwnicy na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie".

Znak sprawy: DPS.AG.26.18.2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie, 95-015 Głowno, ul. Karasicka 51 reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na „Dostawa paliwa pelletowego dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”

Znak sprawy: DPS.AG.26.19.2023

Nr postępowania: ocds-148610-dc7ad42f-47f9-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dc7ad42f-47f9-11ee-a60c-9ec5599dddc1

SWZ

Załączniki

Ogłoszenie

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą "Ocieplenie i izolacja ścian zewnętrznych pralni piwnicy wraz z robotami wewnątrz piwnicy na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie".

Znak sprawy: DPS.AG.26.18.2023

Informacja z otwarcia ofert

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie, 95-015 Głowno, ul. Karasicka 51 reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na "Ocieplenie i izolacja ścian zewnętrznych pralni piwnicy wraz z robotami wewnątrz piwnicy na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie".
 
Znak sprawy: DPS.AG.26.18.2023
 
Nr postępowania:ocds-148610-83a55ac0-3c31-11ee-9aa3-96d3b4440790
 
 
Załączniki:

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zawiadamia o unieważnieniu postępowania "Ocieplenie i izolacja ścian zewnętrznych pralni piwnicy wraz z robotami wewnątrz piwnicy na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie" z art. 255 pkt. 1 ustawy Pzp.

W załączeniu ogłoszenie o unieważnieniu postępowania oraz informacja. 

 

Ogłoszenie o unieważnieniu
Informacja o unieważnieniu

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie, 95-015 Głowno, ul. Karasicka 51 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na "Ocieplenie i izolacja ścian zewnętrznych pralni piwnicy wraz z robotami wewnątrz piwnicy na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie".

Znak sprawy: DPS.AG.26.17.2023

Nr postępowania: ocds-148610-b1e6ae7d-3061-11ee-9aa3-96d3b4440790

Adres strony internetowej:https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b1e6ae7d-3061-11ee-9aa3-96d3b4440790 

Ogłoszenie

SWZ

EZamówienia

Załączniki

 

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską informuje o wynikach postępowania na "Dostawę pelletu drzewnego dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie"

Znak sprawy: DPS.AG.26.1.2023

ZAŁĄCZNIK

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zawiadamia o otrzymaniu następujących ofert na "Dostawę pelletu drzewnego dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie"

Znak sprawy: DPS.AG.26.1.2023

INFORMACJA

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie, 95-015 Głowno, ul. Karasicka 51 zaprasza do złożenia oferty na "Dostawę pelletu drzewnego dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie"

Znak sprawy: DPS.AG.26.1.2023.

Adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d5a16f1c-cfaa-11ed-9355-06954b8c6cb9

Identyfikator postępowania: ocds-148610-d5a16f1c-cfaa-11ed-9355-06954b8c6cb9

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie, 95-015 Głowno, ul. Karasicka 51 zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę środków czystości i artykułów chemicznych dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

Do pobrania

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 2 Formularz ofertowo cenowy

 

Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Bożenę Szremską zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych  na usługę „Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem: 2021/BZP 00282024/01 w dniu 24.11.2021 r.

Do pobrania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SWZ Z ZAŁĄCZNIKAM

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zamieszcza protokół z ofert które wpłynęły w wyznaczonym terminie dotyczących „Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

Do pobrania

PROTOKÓŁ

Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Bożenę Szremską zamieszcza plan postępowań o udzelenie zamówień publicznych na rok 2022.

Do pobrania

PLAN

Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: „Dostawa paliwa pelletowego dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2022/BZP 00385553/01 w dniu 10.10.2022 r.
Informuję, że dokumentacja postępowania jest udostępniona na stronie prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/606d3ebb-01e2-4f53-88c4-6dc7b698978d