Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Bożenę Szremską zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych  na usługę „Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem: 2021/BZP 00282024/01 w dniu 24.11.2021 r.

Do pobrania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SWZ Z ZAŁĄCZNIKAM

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zamieszcza protokół z ofert które wpłynęły w wyznaczonym terminie dotyczących „Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

Do pobrania

PROTOKÓŁ

Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Bożenę Szremską zamieszcza plan postępowań o udzelenie zamówień publicznych na rok 2022.

Do pobrania

PLAN

Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Bożenę Szremską zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę „Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Głownie”.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem: 610610-N-2020 w dniu 16.11.2020 r.

Do pobrania

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
SIWZ
ZAŁĄCZNIKI

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dla sprawy DPS.AG.26.20.2020 z dn. 16.11.2020 "Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

Do pobrania

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zamieszcza zbiorcze zestawienie ofert dotyczących „Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Głownie”.

Do pobrania

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie przesyła odpowiedzi na zadane pytania do SIWZ do sprawy DPS.AG.26.20.2020 z dn. 16.11.2020 "Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”

Do pobrania

ODPOWIEDZI DO SIWZ
ZAŁĄCZNIKI

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zamieszcza ogłoszenie o wyniku postępowania „Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

Do pobrania

OGŁOSZENIE