Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zawiadamia o otrzymaniu następujących ofert na "Dostawę pelletu drzewnego dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie"

Znak sprawy: DPS.AG.26.1.2023

INFORMACJA