Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie, 95-015 Głowno, ul. Karasicka 51 zaprasza do złożenia oferty na "Dostawę pelletu drzewnego dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie"

Znak sprawy: DPS.AG.26.1.2023.

Adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d5a16f1c-cfaa-11ed-9355-06954b8c6cb9

Identyfikator postępowania: ocds-148610-d5a16f1c-cfaa-11ed-9355-06954b8c6cb9

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu