Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie, 95-015 Głowno, ul. Karasicka 51 zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę środków czystości i artykułów chemicznych dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

Do pobrania

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 2 Formularz ofertowo cenowy