Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie, 95-015 Głowno, ul. Karasicka 51 reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na "Dostawa paliwa pelletowego dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie na sezon grzewczy 2024/2025”.

Znak sprawy: DPS.AG.26.14.2024

Identyfikator postępowania: ocds-148610-4fb81121-2cf3-46e3-8ea9-da5eb600a341 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4fb81121-2cf3-46e3-8ea9-da5eb600a341

 

Wszystkie dokumenty dotyczące postępowania do pobrania na stronie eZamówienia.

 

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie, 95-015 Głowno, ul. Karasicka 51 reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

Znak sprawy: DPS.26.24.2023

Identyfikator postępowania: ocds-148610-c5fb9c4a-9441-11ee-9ee7-e2087ac16d09

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5fb9c4a-9441-11ee-9ee7-e2087ac16d09

Wszystkie dokumenty dotyczące postępowania do pobrania na stronie eZamówienia.

 

15/12/2023

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

Zestawienie złożonych ofert

22/12/2023

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym pod nazwą „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

Wybór najkorzystniejszej oferty

11/01/2024

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie zamieszcza informacje o wyniku postępowania w postępowaniu prowadzonym pod nazwą „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.
 
 

 

 

 

 

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie, 95-015 Głowno, ul. Karasicka 51 reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

Znak sprawy: DPS.AG.26.22.2023

Identyfikator postępowania: ocds-148610-791ba526-8457-11ee-9aa3-96d3b4440790

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-791ba526-8457-11ee-9aa3-96d3b4440790

Wszystkie dokumenty dotyczące postępowania do pobrania na stronie eZamówienia.

01/12/2023

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

Informacja z otwarcia ofert

06/12/2023

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zawiadamia o unieważnieniu postępowania „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie” na wybrane pakiety (2,3,4,6) z art. 255 pkt.1 oraz z art. 255 pkt.3 ustawy Pzp. 
 
W załączeniu ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.
 
 
12/12/2023
 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym pod nazwą „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.
 
 
11/01/2024
 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie zamieszcza informacje o wyniku postępowania w postępowaniu prowadzonym pod nazwą „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”
 
 

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie, 95-015 Głowno, ul. Karasicka 51 reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na „Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno- terapeutycznego „Zdrowie w naturze” na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

Znak sprawy: DPS.AG.26.21.2023

Identyfikator postępowania: ocds-148610-07278768-7ce5-11ee-9aa3-96d3b4440790

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-07278768-7ce5-11ee-9aa3-96d3b4440790

 Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 368.769,14 zł.

22/11/2023

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno- terapeutycznego „Zdrowie w naturze” na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

Zestawienie złożonych ofert

10/01/2024

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym pod nazwą Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno- terapeutycznego „Zdrowie w naturze” na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

09/02/2024

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie zamieszcza ogłoszenie o wyniku postępowania w postępowaniu prowadzonym pod nazwą Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno- terapeutycznego „Zdrowie w naturze” na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie, 95-015 Głowno, ul. Karasicka 51 reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zaprasza do wzięcia udziału w przetargu naZagospodarowanie ogrodu edukacyjno- terapeutycznego „Zdrowie w naturze” na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”

 

Znak sprawy: DPS.AG.26.20.2023

Identyfikator postępowania: ocds-148610-f2ad067b-6c6b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f2ad067b-6c6b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

02/11/2023

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno- terapeutycznego „Zdrowie w naturze” na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

Zestawienie złożonych ofert

03/11/2023

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zawiadamia o unieważnieniu postępowania "Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno- terapeutycznego „Zdrowie w naturze” na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie" z art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp. 

W załączeniu ogłoszenie o unieważnieniu postępowania oraz informacja. 

Ogłoszenie o unieważnieniu

Informacja o unieważnieniu

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym pod nazwą „Dostawa paliwa pelletowego dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

Znak sprawy: DPS.AG.26.19.2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą „Dostawa paliwa pelletowego dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

Znak sprawy: DPS.AG.26.19.2023

Informacja z otwarcia ofert

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie zamieszcza ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego pod nazwą "Ocieplenie i izolacja ścian zewnętrznych pralni piwnicy wraz z robotami wewnątrz piwnicy na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie" oraz zawarciu umowy.

Znak sprawy: DPS.AG.26.18.2023

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym pod nazwą "Ocieplenie i izolacja ścian zewnętrznych pralni piwnicy wraz z robotami wewnątrz piwnicy na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie".

Znak sprawy: DPS.AG.26.18.2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie, 95-015 Głowno, ul. Karasicka 51 reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na „Dostawa paliwa pelletowego dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”

Znak sprawy: DPS.AG.26.19.2023

Nr postępowania: ocds-148610-dc7ad42f-47f9-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dc7ad42f-47f9-11ee-a60c-9ec5599dddc1

SWZ

Załączniki

Ogłoszenie

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą "Ocieplenie i izolacja ścian zewnętrznych pralni piwnicy wraz z robotami wewnątrz piwnicy na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie".

Znak sprawy: DPS.AG.26.18.2023

Informacja z otwarcia ofert

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie, 95-015 Głowno, ul. Karasicka 51 reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na "Ocieplenie i izolacja ścian zewnętrznych pralni piwnicy wraz z robotami wewnątrz piwnicy na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie".
 
Znak sprawy: DPS.AG.26.18.2023
 
Nr postępowania:ocds-148610-83a55ac0-3c31-11ee-9aa3-96d3b4440790
 
 
Załączniki:

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zawiadamia o unieważnieniu postępowania "Ocieplenie i izolacja ścian zewnętrznych pralni piwnicy wraz z robotami wewnątrz piwnicy na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie" z art. 255 pkt. 1 ustawy Pzp.

W załączeniu ogłoszenie o unieważnieniu postępowania oraz informacja. 

 

Ogłoszenie o unieważnieniu
Informacja o unieważnieniu

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie, 95-015 Głowno, ul. Karasicka 51 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na "Ocieplenie i izolacja ścian zewnętrznych pralni piwnicy wraz z robotami wewnątrz piwnicy na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie".

Znak sprawy: DPS.AG.26.17.2023

Nr postępowania: ocds-148610-b1e6ae7d-3061-11ee-9aa3-96d3b4440790

Adres strony internetowej:https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b1e6ae7d-3061-11ee-9aa3-96d3b4440790 

Ogłoszenie

SWZ

EZamówienia

Załączniki

 

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską informuje o wynikach postępowania na "Dostawę pelletu drzewnego dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie"

Znak sprawy: DPS.AG.26.1.2023

ZAŁĄCZNIK

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zawiadamia o otrzymaniu następujących ofert na "Dostawę pelletu drzewnego dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie"

Znak sprawy: DPS.AG.26.1.2023

INFORMACJA