Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie, 95-015 Głowno, ul. Karasicka 51 reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

Znak sprawy: DPS.26.24.2023

Identyfikator postępowania: ocds-148610-c5fb9c4a-9441-11ee-9ee7-e2087ac16d09

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5fb9c4a-9441-11ee-9ee7-e2087ac16d09

Wszystkie dokumenty dotyczące postępowania do pobrania na stronie eZamówienia.

 

15/12/2023

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

Zestawienie złożonych ofert

22/12/2023

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym pod nazwą „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

Wybór najkorzystniejszej oferty

11/01/2024

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie zamieszcza informacje o wyniku postępowania w postępowaniu prowadzonym pod nazwą „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.