Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie, 95-015 Głowno, ul. Karasicka 51 reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na "Dostawa paliwa pelletowego dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie na sezon grzewczy 2024/2025”.

Znak sprawy: DPS.AG.26.14.2024

Identyfikator postępowania: ocds-148610-4fb81121-2cf3-46e3-8ea9-da5eb600a341 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4fb81121-2cf3-46e3-8ea9-da5eb600a341

 

Wszystkie dokumenty dotyczące postępowania do pobrania na stronie eZamówienia.