Logotyp

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE
REALIZUJE PROJEKT POD NAZWĄ
ŁÓDZKIE POMAGA - II edycja grantów

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dofinansowanie Grantu dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie wynosi: 75.439,74 zł
w tym ze środków
Unii Europejskiej: 63.580,61 zł
Budżetu Państwa: 11.859,13 zł

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom dla osób znajdujących się w grupie ryzyka, w szczególności zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa epidemicznego pensjonariuszy i kadry Domów Pomocy Społecznej, zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w instytucjach opiekuńczych, poprzez udzielenie grantów podmiotom prowadzącym zarejestrowane na terenie województwa łódzkiego DPS.

Zakres przedmiotowy grantu

Udzielony grant przeznaczony zostanie na: zakup sprzętu i wyposażenia, środków ochrony indywidualnej i testów na COVID-19

Okres realizacji grantu:

01.01.2021 r.-14.05.2021 r.

 

www.mapadotacji.gov.pl

 

Projekt „Łódzkie pomaga”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Logotyp

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE
REALIZUJE PROJEKT POD NAZWĄ
ŁÓDZKIE POMAGA

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Dofinansowanie Grantu dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie wynosi: 148.974,16 zł
w tym ze środków
Unii Europejskiej: 125.555,42 zł
Budżetu Państwa: 23.418,74 zł

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom dla osób znajdujących się w grupie ryzyka, w szczególności zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa epidemicznego pensjonariuszy i kadry Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w przedmiotowej placówce. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19.

W tym celu realizowane będą zadania w zakresie:

  1. Dopłata do wynagrodzeń personelu DPS w Głownie, pracującego bezpośrednio z pensjonariuszami (z wyłączeniem kadry medycznej) w okresie od 15 lipca do 14 października 2020 r. - kwota dofinansowania 91 959,00 zł.
  2. Zapewnienie personelowi DPS w Głownie, pracującemu bezpośrednio z pensjonariuszami możliwości noclegu poza miejscem zamieszkania - kwota dofinansowania 11 017,00 zł.
  3. Utworzenie miejsc kwarantanny dla pensjonariuszy DPS, osób nowo kierowanych do DPS, jak i osób pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami - kwota dofinansowania 45 998,16 zł.

 

www.mapadotacji.gov.pl

 

Projekt „Łódzkie pomaga”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.