Informacja o koszcie pobytu oraz wolnych miejscach

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie informuje, że dysponuje 19 wolnymi miejscami.
Koszt miesięcznego pobytu od dnia 1 marca 2021 r. wynosi 4.400,00 zł
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt tel. (42) 306-70-65, 716-43-77

Informacja o wolnych miejscach

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie informuje, że dysponuje 18 wolnymi miejscami.
Koszt miesięcznego pobytu od dnia 1 marca 2020 r. wynosi 4129,92 zł
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt tel. (42) 306-70-65, 716-43-77

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

czytaj więcej

 

Logotyp

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE
REALIZUJE PROJEKT POD NAZWĄ
ŁÓDZKIE POMAGA

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Dofinansowanie Grantu dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie wynosi: 148.974,16 zł
w tym ze środków
Unii Europejskiej: 125.555,42 zł
Budżetu Państwa: 23.418,74 zł

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom dla osób znajdujących się w grupie ryzyka, w szczególności zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa epidemicznego pensjonariuszy i kadry Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w przedmiotowej placówce. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19.

W tym celu realizowane będą zadania w zakresie:

  1. Dopłata do wynagrodzeń personelu DPS w Głownie, pracującego bezpośrednio z pensjonariuszami (z wyłączeniem kadry medycznej) w okresie od 15 lipca do 14 października 2020 r. - kwota dofinansowania 91 959,00 zł.
  2. Zapewnienie personelowi DPS w Głownie, pracującemu bezpośrednio z pensjonariuszami możliwości noclegu poza miejscem zamieszkania - kwota dofinansowania 11 017,00 zł.
  3. Utworzenie miejsc kwarantanny dla pensjonariuszy DPS, osób nowo kierowanych do DPS, jak i osób pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami - kwota dofinansowania 45 998,16 zł.

 

www.mapadotacji.gov.pl

 

Projekt „Łódzkie pomaga”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Głownie wraz z pracownikami, w imieniu swoim jak i mieszkańców składa najszczersze podziękowania za pomoc, wsparcie i zaangażowanie w walce z koronawirusem.

Bezinteresowna pomoc wielu wspaniałych ludzi pozwoliła znacznie ograniczyć negatywne skutki epidemii. Była ogromnym wsparciem zarówno fizycznym jak i emocjonalnym dla pracowników i mieszkańców. Bez Was te niewątpliwie bardzo trudne dla nas chwile byłyby jeszcze trudniejsze. Dzięki Wam przetrwaliśmy.

Jeszcze raz dziękujemy!!