Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską prezentuje plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2024.

Załącznik:

Plan zamówiń publicznych 2024 r.