Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie PILNIE zatrudni Opiekunów oraz Pokojowe.

Informacje pod nr tel. (42) 716-43-77

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie PILNIE zatrudni Pielęgniarkę lub Ratownika medycznego.

Informacje pod nr tel. (42) 716-43-77

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie
w związku z problemami kadrowymi spowodowanymi trwającą epidemią wirusa Sars-CoV-2,
zwraca się prośbą o wsparcie w formie wolontariatu przy opiece nad mieszkańcami.

Zapewnione zostaną środki ochrony osobistej.