Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie PILNIE zatrudni Opiekunów oraz Pokojowe.

Informacje pod nr tel. (42) 716-43-77