Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie, 95-015 Głowno, ul. Karasicka 51 reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

Znak sprawy: DPS.AG.26.22.2023

Identyfikator postępowania: ocds-148610-791ba526-8457-11ee-9aa3-96d3b4440790

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-791ba526-8457-11ee-9aa3-96d3b4440790

Wszystkie dokumenty dotyczące postępowania do pobrania na stronie eZamówienia.

01/12/2023

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

Informacja z otwarcia ofert

06/12/2023

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zawiadamia o unieważnieniu postępowania „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie” na wybrane pakiety (2,3,4,6) z art. 255 pkt.1 oraz z art. 255 pkt.3 ustawy Pzp. 
 
W załączeniu ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.
 
 
12/12/2023
 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym pod nazwą „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.
 
 
11/01/2024
 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie zamieszcza informacje o wyniku postępowania w postępowaniu prowadzonym pod nazwą „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”