Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie, 95-015 Głowno, ul. Karasicka 51 reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na „Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno- terapeutycznego „Zdrowie w naturze” na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

Znak sprawy: DPS.AG.26.21.2023

Identyfikator postępowania: ocds-148610-07278768-7ce5-11ee-9aa3-96d3b4440790

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-07278768-7ce5-11ee-9aa3-96d3b4440790

 Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 368.769,14 zł.

22/11/2023

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno- terapeutycznego „Zdrowie w naturze” na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

Zestawienie złożonych ofert

10/01/2024

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym pod nazwą Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno- terapeutycznego „Zdrowie w naturze” na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

09/02/2024

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie zamieszcza ogłoszenie o wyniku postępowania w postępowaniu prowadzonym pod nazwą Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno- terapeutycznego „Zdrowie w naturze” na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

Ogłoszenie o wyniku postępowania