Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie, 95-015 Głowno, ul. Karasicka 51 reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zaprasza do wzięcia udziału w przetargu naZagospodarowanie ogrodu edukacyjno- terapeutycznego „Zdrowie w naturze” na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”

 

Znak sprawy: DPS.AG.26.20.2023

Identyfikator postępowania: ocds-148610-f2ad067b-6c6b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f2ad067b-6c6b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

02/11/2023

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno- terapeutycznego „Zdrowie w naturze” na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

Zestawienie złożonych ofert

03/11/2023

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zawiadamia o unieważnieniu postępowania "Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno- terapeutycznego „Zdrowie w naturze” na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie" z art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp. 

W załączeniu ogłoszenie o unieważnieniu postępowania oraz informacja. 

Ogłoszenie o unieważnieniu

Informacja o unieważnieniu