Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie zamieszcza ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego pod nazwą "Ocieplenie i izolacja ścian zewnętrznych pralni piwnicy wraz z robotami wewnątrz piwnicy na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie" oraz zawarciu umowy.

Znak sprawy: DPS.AG.26.18.2023

Ogłoszenie o wyniku postępowania