Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Bożenę Szremską zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych  na usługę „Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem: 2021/BZP 00282024/01 w dniu 24.11.2021 r.

Do pobrania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SWZ Z ZAŁĄCZNIKAM