Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie, 95-015 Głowno, ul. Karasicka 51 reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na „Dostawa paliwa pelletowego dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”

Znak sprawy: DPS.AG.26.19.2023

Nr postępowania: ocds-148610-dc7ad42f-47f9-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dc7ad42f-47f9-11ee-a60c-9ec5599dddc1

SWZ

Załączniki

Ogłoszenie