Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą "Ocieplenie i izolacja ścian zewnętrznych pralni piwnicy wraz z robotami wewnątrz piwnicy na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie".

Znak sprawy: DPS.AG.26.18.2023

Informacja z otwarcia ofert