Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie, 95-015 Głowno, ul. Karasicka 51 zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę środków czystości i artykułów chemicznych dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

Do pobrania

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 2 Formularz ofertowo cenowy

 

Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Bożenę Szremską zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych  na usługę „Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem: 2021/BZP 00282024/01 w dniu 24.11.2021 r.

Do pobrania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SWZ Z ZAŁĄCZNIKAM

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zamieszcza protokół z ofert które wpłynęły w wyznaczonym terminie dotyczących „Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

Do pobrania

PROTOKÓŁ

Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Bożenę Szremską zamieszcza plan postępowań o udzelenie zamówień publicznych na rok 2022.

Do pobrania

PLAN

Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: „Dostawa paliwa pelletowego dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2022/BZP 00385553/01 w dniu 10.10.2022 r.
Informuję, że dokumentacja postępowania jest udostępniona na stronie prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/606d3ebb-01e2-4f53-88c4-6dc7b698978d

Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską działając zgodnie z art. 253 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz 1710) informuje, o wyniku postępowania prowadzonym w trybie podstawowym na „Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

INFORMACJA

11/01/2024

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie informuje, o wykonaniu umowy na „Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Bożenę Szremską zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę „Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Głownie”.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem: 610610-N-2020 w dniu 16.11.2020 r.

Do pobrania

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
SIWZ
ZAŁĄCZNIKI

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dla sprawy DPS.AG.26.20.2020 z dn. 16.11.2020 "Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

Do pobrania

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie, reprezentowany przez Dyrektora placówki - Ewę Dobruchowską zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 271 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: „Wymiana dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na platformie e-Zamówienia pod numer: 2022/BZP 00297109/01 w dniu 08.08.2022 r.

Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską działając zgodnie z art. 253 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz 1710) informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na „Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

INFORMACJA

Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowska zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), którego przedmiotem jest:

„Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”

Ogłoszenie numer: 2022/BZP 00461688/01  zostało opublikowane w dniu 28.11.2022 r.

Do pobrania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SWZ Z ZAŁĄCZNIKAM

Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej ofety w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych  na zadanie pn.: „Wymiana dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”

Do pobrania

ZAWIADOMIENIE

Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: „Dostawa paliwa pelletowego dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”

Do Pobrania

ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zamieszcza zbiorcze zestawienie ofert dotyczących „Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Głownie”.

Do pobrania

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zamieszcza ogłoszenie o wyniku postępowania „Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

Do pobrania

OGŁOSZENIE

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie przesyła odpowiedzi na zadane pytania do SIWZ do sprawy DPS.AG.26.20.2020 z dn. 16.11.2020 "Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”

Do pobrania

ODPOWIEDZI DO SIWZ
ZAŁĄCZNIKI