Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej ofety w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych  na zadanie pn.: „Wymiana dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”

Do pobrania

ZAWIADOMIENIE