Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowska zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), którego przedmiotem jest:

„Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”

Ogłoszenie numer: 2022/BZP 00461688/01  zostało opublikowane w dniu 28.11.2022 r.

Do pobrania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SWZ Z ZAŁĄCZNIKAM