Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dla sprawy DPS.AG.26.20.2020 z dn. 16.11.2020 "Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

Do pobrania

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY