Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie, reprezentowany przez Dyrektora placówki - Ewę Dobruchowską zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 271 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: „Wymiana dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na platformie e-Zamówienia pod numer: 2022/BZP 00297109/01 w dniu 08.08.2022 r.