Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zamieszcza ogłoszenie o wyniku postępowania „Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

Do pobrania

OGŁOSZENIE