Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie przesyła odpowiedzi na zadane pytania do SIWZ do sprawy DPS.AG.26.20.2020 z dn. 16.11.2020 "Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”

Do pobrania

ODPOWIEDZI DO SIWZ
ZAŁĄCZNIKI