Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zaprasza do składania ofert do zapytania ofertowego Dostawa suszarki elektrycznej profesjonalnej o mocy wejściowej 19 kW dla uchodźców z Ukrainy zamieszkałych na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie.

Znak sprawy: DPS.AG.26.23.2023

Załączniki:

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz ofertowy

Wzór umowy

27/11/2023

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zamieszcza informację z otwarcia ofert w zapytaniu ofertowym prowadzonym pod nazwą Dostawa suszarki elektrycznej profesjonalnej o mocy wejściowej 19 kW dla uchodźców z Ukrainy zamieszkałych na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie.

Informacja z otwarcia ofert

Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zaprasza do składania ofert do zapytania ofertowego "Dostawa sprzętu i akcesoriów kuchennych na doposażenie kuchni w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie"

Znak sprawy: DPS.AG.26.21.2023

Załączniki:

Zaproszenie

Formularz ofertowy

Formularz ofertowo - cenowy

Wzór umowy

Odpowiedzi na pytania

08/11/2023

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zamieszcza informację z otwarcia ofert w zapytaniu ofertowym prowadzonym pod nazwą "Dostawa sprzętu i akcesoriów kuchennych na doposażenie kuchni w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie".

Informacja z otwarcia ofert

10/11/2023

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym prowadzonym pod nazwą "Dostawa sprzętu i akcesoriów kuchennych na doposażenie kuchni w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie".

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zaprasza do składania ofert do zapytania ofertowego „Świadczenie usług informatycznych dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie w ilości 6 godzin miesięcznie”

Znak sprawy: DPS.AG.26.7.2022

Do pobrania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
ZAŁĄCZNIKI

Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zawiadamia o unieważnieniu postępowaniu  na „Profilaktyczne badania lekarskie medycyny pracy dla pracowników Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

Znak sprawy: DPS.AG.26.1.2023

INFORMACJA

Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską działając zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz 1710) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór odpadów komunalnych z Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

Znak sprawy: DPS.AG.26.7.2022

INFORMACJA