Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zaprasza do składania ofert do zapytania ofertowego „Świadczenie usług informatycznych dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie w ilości 6 godzin miesięcznie”

Znak sprawy: DPS.AG.26.7.2022

Do pobrania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
ZAŁĄCZNIKI