Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zaprasza do składania ofert do zapytania ofertowego „Dostawa środków czystości i artykułów chemicznych dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie w roku 2024”. 

Znak sprawy: DPS.AG.26.12.2024

Załączniki:

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz ofertowy

Formularz ofertowo-cenowy

Wzór umowy

 

04/03/2024

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zamieszcza informację z otwarcia ofert oraz o wyniku postępowania prowadzonego pod nazwą „Dostawa środków czystości i artykułów chemicznych dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie w roku 2024”. 

Informacja z otwarcia ofert i o wyniku postępowania

Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zaprasza do składania ofert do zapytania ofertowego "Wykonywanie konserwacji i testów zadziałania systemu oddymiania sygnalizacji pożarowej oraz serwis techniczny sprzętu gaśniczego (gaśnice, hydranty, koce gaśnicze, drzwi ppoż, klapa odymiająca) znajdującego się  w obiekcie Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie w roku 2024".

Znak sprawy: DPS.AG.26.12.2024

Załączniki:

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

 

09/02/2024

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zamieszcza informację z otwarcia ofert oraz informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym pod nazwą "Wykonywanie konserwacji i testów zadziałania systemu oddymiania sygnalizacji pożarowej oraz serwis techniczny sprzętu gaśniczego (gaśnice, hydranty, koce gaśnicze, drzwi ppoż, klapa odymiająca) znajdującego się w obiekcie Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie w roku 2024".

Informacja z otwarcia ofert

Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zaprasza do składania ofert do zapytania ofertowego "Wykonywanie konserwacji i testów zadziałania systemu oddymiania sygnalizacji pożarowej oraz serwis techniczny sprzętu gaśniczego (gaśnice, hydranty, koce gaśnicze, drzwi ppoż, klapa odymiająca) znajdującego się  w obiekcie Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie w roku 2024".

Znak sprawy: DPS.AG.26.9.2024

Załącznik:

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz cenowy

Wzór umowy

30/01/2024

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zamieszcza informację z otwarcia ofert oraz informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym pod nazwą "Wykonywanie konserwacji i testów zadziałania systemu oddymiania sygnalizacji pożarowej oraz serwis techniczny sprzętu gaśniczego (gaśnice, hydranty, koce gaśnicze, drzwi ppoż, klapa odymiająca) znajdującego się  w obiekcie Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie w roku 2024".

Załącznik:

Informacja z otwarcia ofert i o wyborze najkorzystniejszej oferty

01/02/2024

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania prowadzonego pod nazwą "Wykonywanie konserwacji i testów zadziałania systemu oddymiania sygnalizacji pożarowej oraz serwis techniczny sprzętu gaśniczego (gaśnice, hydranty, koce gaśnicze, drzwi ppoż, klapa odymiająca) znajdującego się  w obiekcie Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie w roku 2024".

Unieważnienie

Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zaprasza do składania ofert do zapytania ofertowego „Świadczenie usług informatycznych dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie w ilości 6 godzin miesięcznie w roku 2024” 

Znak sprawy: DPS.AG.26.7.2024 

Załączniki:

Zaproszenie

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Umowa powierzenia danych osobowych

Wzór umowy

Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zaprasza do składania ofert do zapytania ofertowego "Usługa dezynfekcji, deratyzacji i dezynsekcji w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie".

Znak sprawy: DPS.AG.26.6.2024 

Załączniki:

Zaproszenie

Formularz ofertowy

Wzór umowy

 

22/01/2024

Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego na "Usługa dezynfekcji, deratyzacji i dezynsekcji w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie".

Unieważnienie zapytania cenowego