Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zaprasza do składania ofert do zapytania ofertowego „Świadczenie usług informatycznych dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie w ilości 6 godzin miesięcznie w roku 2024” 

Znak sprawy: DPS.AG.26.7.2024 

Załączniki:

Zaproszenie

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Umowa powierzenia danych osobowych

Wzór umowy