Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zaprasza do składania ofert do zapytania ofertowego "Usługa dezynfekcji, deratyzacji i dezynsekcji w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie".

Znak sprawy: DPS.AG.26.6.2024 

Załączniki:

Zaproszenie

Formularz ofertowy

Wzór umowy

 

22/01/2024

Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego na "Usługa dezynfekcji, deratyzacji i dezynsekcji w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie".

Unieważnienie zapytania cenowego