Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zaprasza do składania ofert do zapytania ofertowego „Dozór i stała konserwacja kotłowni centralnego ogrzewania w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

Znak sprawy: DPS.AG.26.5.2024   

Załączniki:

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - wzór umowy

19/01/2024

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zamieszcza informację z otwarcia ofert oraz informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym pod nazwą „Dozór i stała konserwacja kotłowni centralnego ogrzewania w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

Informacja o wyniku postępowania