Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zaprasza do składania ofert do zapytania ofertowego „Świadczenie usług informatycznych dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie w ilości 6 godzin miesięcznie”

Znak sprawy: DPS.AG.26.7.2022

Do pobrania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
ZAŁĄCZNIKI

Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zawiadamia o unieważnieniu postępowaniu  na „Profilaktyczne badania lekarskie medycyny pracy dla pracowników Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

Znak sprawy: DPS.AG.26.1.2023

INFORMACJA

Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską działając zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz 1710) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór odpadów komunalnych z Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

Znak sprawy: DPS.AG.26.7.2022

INFORMACJA

Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Dostawę leków internistycznych, psychotropowych, gotowych, recepturowych oraz doraźnych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”

Znak sprawy: DPS.AG.26.11.2022

Do pobrania

ZAWIADOMIENIE

Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zaprasza do składania ofert do zapytania ofertowego „Dostawa pieluchomajtek, podkładów, wkładów anatomicznych oraz majtek chłonnych na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”

Znak sprawy: DPS.AG.26.3.2023

Do pobrania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
ZAŁĄCZNIKI