Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zaprasza do składania ofert do zapytania ofertowego "Wykonywanie konserwacji i testów zadziałania systemu oddymiania sygnalizacji pożarowej oraz serwis techniczny sprzętu gaśniczego (gaśnice, hydranty, koce gaśnicze, drzwi ppoż, klapa odymiająca) znajdującego się  w obiekcie Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie w roku 2024".

Znak sprawy: DPS.AG.26.12.2024

Załączniki:

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Formularz asortymentowo-cenowy

Wzór umowy

 

09/02/2024

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zamieszcza informację z otwarcia ofert oraz informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym pod nazwą "Wykonywanie konserwacji i testów zadziałania systemu oddymiania sygnalizacji pożarowej oraz serwis techniczny sprzętu gaśniczego (gaśnice, hydranty, koce gaśnicze, drzwi ppoż, klapa odymiająca) znajdującego się w obiekcie Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie w roku 2024".

Informacja z otwarcia ofert