Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zaprasza do składania ofert do zapytania ofertowego „Dostawa środków czystości i artykułów chemicznych dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie w roku 2024”. 

Znak sprawy: DPS.AG.26.12.2024

Załączniki:

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz ofertowy

Formularz ofertowo-cenowy

Wzór umowy

 

04/03/2024

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zamieszcza informację z otwarcia ofert oraz o wyniku postępowania prowadzonego pod nazwą „Dostawa środków czystości i artykułów chemicznych dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie w roku 2024”. 

Informacja z otwarcia ofert i o wyniku postępowania