Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zaprasza do składania ofert do zapytania ofertowego „Dozór i stała konserwacja kotłowni centralnego ogrzewania w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

Znak sprawy: DPS.AG.26.1.2024   

Załączniki:

Zaproszenie kotłownia

Wzór umowy

 

15/01/2024

Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zawiadamia o unieważnieniu postępowania pod nazwą „Dozór i stała konserwacja kotłowni centralnego ogrzewania w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

Unieważnienie postępowania