Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zaprasza do składania ofert do zapytania ofertowego "Zakup paliw oraz akcesoriów eksploatacyjnych dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie w roku 2024".

Znak sprawy: DPS.AG.26.3.2024

Załącznik:

Zaproszenie Paliwo

Wzór umowy

10/01/2024

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zamieszcza informację z otwarcia ofert oraz informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym pod nazwą "Zakup paliw oraz akcesoriów eksploatacyjnych dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie w roku 2024".

Informacja z otwarcia ofert i o wyborze oferty