Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zaprasza do składania ofert do zapytania ofertowego "Profilaktyczne badania lekarskie medycyny pracy dla pracowników Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie".

Znak sprawy: DPS.AG.26.4.2024 

Załączniki:

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1

Formularz oferty

Wzór umowy

Załącznik nr 3

10/01/2024

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zamieszcza informację z otwarcia ofert oraz informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym pod nazwą "Profilaktyczne badania lekarskie medycyny pracy dla pracowników Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie". 

Informacja z otwarcia ofert i o wyborze najkorzystniejszej oferty