Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zaprasza do składania ofert do zapytania ofertowego "Dostawa sprzętu i akcesoriów kuchennych na doposażenie kuchni w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie"

Znak sprawy: DPS.AG.26.21.2023

Załączniki:

Zaproszenie

Formularz ofertowy

Formularz ofertowo - cenowy

Wzór umowy

Odpowiedzi na pytania

08/11/2023

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zamieszcza informację z otwarcia ofert w zapytaniu ofertowym prowadzonym pod nazwą "Dostawa sprzętu i akcesoriów kuchennych na doposażenie kuchni w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie".

Informacja z otwarcia ofert

10/11/2023

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym prowadzonym pod nazwą "Dostawa sprzętu i akcesoriów kuchennych na doposażenie kuchni w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie".

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty