Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zawiadamia o unieważnieniu postępowaniu  na „Profilaktyczne badania lekarskie medycyny pracy dla pracowników Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

Znak sprawy: DPS.AG.26.1.2023

INFORMACJA