Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zaprasza do składania ofert do zapytania ofertowego „Dostawa leków internistycznych, psychotropowych, gotowych, recepturowych oraz doraźnych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”

Znak sprawy: DPS.AG.26.11.2022

Do pobrania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
ZAŁĄCZNIKI