Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowska zamieszcza odpowiedzi na pytania Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), którego przedmiotem jest: "Dostawa schodołazu gąsiennicowego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie.

Znak sprawy: DPS.AG.26.6.2022

Do pobrania

INFORMACJA
ZAŁĄCZNIKI