Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zaprasza do składania ofert do zapytania ofertowego "Dostawa warzyw i owoców do kuchni Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie w roku 2024"

Znak sprawy: DPS.AG.26.30.2023

Załączniki:

Zaproszenie

Formularz ofertowy

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 umowa

 

03/01/2023

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zamieszcza informację z otwarcia ofert oraz informację o wyniku postępowania w postępowaniu prowadzonym pod nazwą "Dostawa warzyw i owoców do kuchni Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie w roku 2024"

Informacja z otwarcia ofert i o wyniku postępowania

Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zaprasza do składania ofert do zapytania ofertowego "Odbiór odpadów komunalnych z Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie".

Znak sprawy: DPS.AG.26.27.2023

Załączniki:

Zaproszenie do złożenia oferty

Wzór umowy

 

05/01/2024

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zamieszcza informację z otwarcia ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym pod nazwą "Odbiór odpadów komunalnych z Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie".

Informacja z otwarcia ofert

Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zaprasza do składania ofert do zapytania ofertowego "Dostawa warzyw i owoców do kuchni Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie w roku 2024"

Znak sprawy: DPS.AG.26.29.2023  

Załączniki:

Zaproszenie do złożenia oferty 

Formularz ofertowy

Załącznik nr 2

Wzór umowy

29/12/2023

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą "Dostawa warzyw i owoców do kuchni Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie w roku 2024"

Informacja z otwarcia ofert

Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zawiadamia o unieważnieniu zapytania cenowego pod nazwą "Dostawa warzyw i owoców do kuchni Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie w roku 2024"

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zaprasza do składania ofert do zapytania ofertowego "Dostawa artykułów mleczarskich do kuchni Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie w roku 2024"

Znak sprawy: DPS.AG.26.28.2023   

Załącznik:

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz ofertowy

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 umowa

 29/12/2023

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą "Dostawa artykułów mleczarskich do kuchni Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie w roku 2024"

Informacja z otwarcia ofert

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym prowadzonym pod nazwą "Dostawa artykułów mleczarskich do kuchni Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie w roku 2024"

Informacja o wyborze oferty

Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zaprasza do składania ofert do zapytania ofertowego "Dostawa leków internistycznych, psychotropowych, gotowych, recepturowych oraz doraźnych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie".

Znak sprawy: DPS.AG.26.26.2023

Załączniki:

Zaproszenie

Formularz ofertowy

Wykaz leków 1

Wykaz leków doraźnych

Wzór umowy

Wykaz dostaw

22/12/2023

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą "Dostawa leków internistycznych, psychotropowych, gotowych, recepturowych oraz doraźnych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie".

Zestawienie z otwarcia ofert

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym prowadzonym pod nazwą "Dostawa leków internistycznych, psychotropowych, gotowych, recepturowych oraz doraźnych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie".

Informacja o wyborze oferty