Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zawiadamia o unieważnieniu zapytania cenowego „Dostawa leków internistycznych, psychotropowych, gotowych, recepturowych oraz doraźnych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”

Do pobrania

ZAWIADOMIENIE

Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zaprasza do składania ofert do zapytania ofertowego „Dostawa leków internistycznych, psychotropowych, gotowych, recepturowych oraz doraźnych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”

Do pobrania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
ZAŁĄCZNIKI

Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Wycinka 28 zagrażających drzew wraz w wywiezieniem  i uprzątnięciem terenu oraz zagospodarowaniem pozyskanego materiału, zgodnie z wykazem drzew do wycięcia”

Do pobrania

ZAWIADOMIENIE

 

Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zaprasza do składania ofert do zapytania ofertowego „Wycinka 28 zagrażających drzew wraz w wywiezieniem  i uprzątnięciem terenu oraz zagospodarowaniem pozyskanego materiału, zgodnie z wykazem drzew do wycięcia”

Do pobrania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
ZAŁĄCZNIKI