Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Wycinka 28 zagrażających drzew wraz w wywiezieniem  i uprzątnięciem terenu oraz zagospodarowaniem pozyskanego materiału, zgodnie z wykazem drzew do wycięcia”

Do pobrania

ZAWIADOMIENIE