Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zaprasza do składania ofert do zapytania ofertowego „Wycinka 28 zagrażających drzew wraz w wywiezieniem  i uprzątnięciem terenu oraz zagospodarowaniem pozyskanego materiału, zgodnie z wykazem drzew do wycięcia”

Do pobrania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
ZAŁĄCZNIKI