Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Dostawę leków internistycznych, psychotropowych, gotowych, recepturowych oraz doraźnych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”

Znak sprawy: DPS.AG.26.11.2022

Do pobrania

ZAWIADOMIENIE

Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zaprasza do składania ofert do zapytania ofertowego „Dostawa pieluchomajtek, podkładów, wkładów anatomicznych oraz majtek chłonnych na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”

Znak sprawy: DPS.AG.26.3.2023

Do pobrania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
ZAŁĄCZNIKI

Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zaprasza do składania ofert do zapytania ofertowego „Dostawa leków internistycznych, psychotropowych, gotowych, recepturowych oraz doraźnych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”

Znak sprawy: DPS.AG.26.11.2022

Do pobrania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
ZAŁĄCZNIKI

Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowska zamieszcza odpowiedzi na pytania Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), którego przedmiotem jest: "Dostawa schodołazu gąsiennicowego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie.

Znak sprawy: DPS.AG.26.6.2022

Do pobrania

INFORMACJA
ZAŁĄCZNIKI

Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowska zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), którego przedmiotem jest: "Dostawa schodołazu gąsiennicowego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie

Do pobrania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
ZAŁĄCZNIKI