Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zaprasza do składania ofert do zapytania ofertowego „Dozór i stała konserwacja kotłowni centralnego ogrzewania w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

Znak sprawy: DPS.AG.26.5.2024   

Załączniki:

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - wzór umowy

19/01/2024

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zamieszcza informację z otwarcia ofert oraz informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym pod nazwą „Dozór i stała konserwacja kotłowni centralnego ogrzewania w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

Informacja o wyniku postępowania

Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zaprasza do składania ofert do zapytania ofertowego "Profilaktyczne badania lekarskie medycyny pracy dla pracowników Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie".

Znak sprawy: DPS.AG.26.4.2024 

Załączniki:

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1

Formularz oferty

Wzór umowy

Załącznik nr 3

10/01/2024

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zamieszcza informację z otwarcia ofert oraz informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym pod nazwą "Profilaktyczne badania lekarskie medycyny pracy dla pracowników Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie". 

Informacja z otwarcia ofert i o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zaprasza do składania ofert do zapytania ofertowego „Dozór i stała konserwacja kotłowni centralnego ogrzewania w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

Znak sprawy: DPS.AG.26.1.2024   

Załączniki:

Zaproszenie kotłownia

Wzór umowy

 

15/01/2024

Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zawiadamia o unieważnieniu postępowania pod nazwą „Dozór i stała konserwacja kotłowni centralnego ogrzewania w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie”.

Unieważnienie postępowania

Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zaprasza do składania ofert do zapytania ofertowego "Zakup paliw oraz akcesoriów eksploatacyjnych dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie w roku 2024".

Znak sprawy: DPS.AG.26.3.2024

Załącznik:

Zaproszenie Paliwo

Wzór umowy

10/01/2024

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zamieszcza informację z otwarcia ofert oraz informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym pod nazwą "Zakup paliw oraz akcesoriów eksploatacyjnych dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie w roku 2024".

Informacja z otwarcia ofert i o wyborze oferty

 

 

Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Ewę Dobruchowską zaprasza do składania ofert do zapytania ofertowego "Dostawę pieluchomajtek, podkładów, wkładów anatomicznych oraz majtek chłonnych na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w 2024 roku".

Znak sprawy: DPS.AG.26.2.2024

Załączniki:

Zaproszenie

Formularz ofertowy

Wykaz asortymentowo - cenowy

Wzór umowy

 

12/01/2024

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Głownie zamieszcza informację z otwarcia ofert oraz informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym pod nazwą "Dostawę pieluchomajtek, podkładów, wkładów anatomicznych oraz majtek chłonnych na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w 2024 roku".

Informacja z otwarcia ofert i o wyborze najkorzystniejszej oferty