Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie ogłasza wyniki naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Główny Księgowy.

Do pobrania

Informacja o wyniku naboru

"Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Główny Księgowy"

 Do pobrania

Ogłoszenie

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenia

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie ogłasza wyniki nabóru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego

Do Pobrania

INFORMACJA

"Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego"

Do pobrania

OGŁOSZENIE ORAZ ZAŁĄCZNIKI

 

Zarząd Powiatu Zgierskiego informuje o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie

Do pobrania

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Zgierskiego ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie.

Do pobrania

UCHWAŁA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie informuje o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w Domu Pomocy Społecznej w Głownie.

Do pobrania

WYNIKI NABORU

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w Domu Pomocy Społecznej w Głownie.

Do pobrania

OGŁOSZENIE O NABORZE
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
OŚWIADCZENIE

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie informuje o wynikach naboru  na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępca Dyrektora w Domu Pomocy Społecznej w Głownie

Do pobrania

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze Zastępca Dyrektora w Domu Pomocy Społecznej w Głownie.

Do pobrania

OGŁOSZENIE O NABORZE
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
OŚWIADCZENIE